"Vi formar våra byggnader, därefter formar de oss."

Vare sig vi ritar en skola, en arbetsplats, ett hem eller annan vistelsemiljö, måste vi förstå hur människor kan fungera på platsen. Hur ska de vara, känna och leva där. Vår utgångspunkt är livet och hur det kan främjas av god arkitektur.

Livet pågår…

Filosofi

Vi jobbar för en hållbar utveckling; ekonomisk, social och miljömässig.

Social hållbarhet

För oss är hållbarhet en självklar del av vårt arbete, även om det är ett slitet uttryck. I samband med uppstart av ett projekt tar vi alltid in synpunkter från såväl beställare som brukare. Den lokala miljön är en hörnsten i vår projektering.

Ekonomisk hållbarhet

Redan på skisstadiet tar vi hänsyn till väderstreck, fönsterplacering och materialval. Det bidrar till en effektivare energianvändning och minskar kostnaderna för el och värme, vilket i sin tur ger en hållbar och sund ekonomi. Våra hus kan med enkla medel anpassas till nya brukare och framtida krav utan att behöva rivas.

Ekologisk hållbarhet

Vi ritar projekt för en biologisk mångfald. Våra projekt ska bidra till en hållbar närmiljö för brukarna och ett välmående ekosystem. Vi skapar trivsamma grönytor för både människa och miljö, där utrymmena mellan byggnaderna- mellanrummen också gestaltas och inte glöms bort.

Vår syn på hållbar arkitektur

Nyheter

Vi hjälper er med projekteringens samtliga moment och agerar projektledande aktör och stöttar beställare genom både projekterings- samt byggprocessen.

Processen är viktig för att nå det resultat kunden efterfrågar, med alla dess avvägningar på vägen dit. Genom analys och kartläggning av varje plats och kundbehov växer en sammanvägd fråga fram som behöver ett unikt svar – ett projekt.


Projekteringen är starkt beroende av svenska lagar, förordningar och bestämmelser som kräver hög specialistkompetens att implementera. Arkitektbruket levererar alltid handlingar som lever upp till branschpraxis och aktualiserar löpande senaste styrdokument.

Process

Arkitektbruket är och vill vara en aktiv del av samhället i egenskap av ett framstående och välrenommerat arkitektkontor.

Vi vill tillföra hållbar arkitektur samtidigt som livet pågår.

Vår mission

Sedan starten har Arkitektbruket avsatt öronmärkta medel från vår omsättning som gått till Forskning och Utbildning inom vår organisation och i våra externa relationer. 

Våra FoU projekt har alla en tydlig profil inom ramen för hållbar arkitektur. Projekten varierar från internutbildning av personal, deltagande på seminarium samt projekt för att bidra till biologisk mångfald. Vi försöker även att i våra projekt implementera hållbarhet som en självklarhet.

Följ oss på Instagram, Facebook och Linkedin för aktuell information avseende våra FoU projekt.

FoU

Utvalda projekt