Orangeriet

I Älta har vi ritat ett fint radhusområde för Serafim Fastigheter, där vi blivit inspirerade av engelska radhus med egen odling i ett Orangeri.