KONTORET

Arkitektbruket grundades som nischkontor att verka för projekt med höga arkitektoniska värden. Kontorets kärnverksamhet är idag samhällsfastigheter, bostäder samt kommersiella verksamheter.

Planering och expertis av LSS, Gruppbostad för boende enligt LSS, är en av kontorets spetskompetenser. Vi utför årligen planering och projektering av en rad LSS-boenden åt olika beställare med sina respektive krav på verksamhet och utformning. Vi deltar från första förstudien om lokalernas beskaffenhet, läge och tekniska förutsättningar till de färdiga ritningarna till kommun och bygghandlingar.

Vi är ett 10-tal arkitekter, samt verkar i ett aktivt nätverk bestående av tillgänglighetskonsulter, konstruktörer, byggnadsantikvarier samt konsulter inom övriga byggnadstekniska projekteringsområden.

Kontorets arkitekter vågar utmana rådande processer och leveranstider. Vi är ett effektivt kontor som samarbetar väl med både kund och kommun och som stolt kan lösa samtliga uppgifter vi blir ålagda.

 

Arkitektbruket välkomnar nya samarbetspartner som tror på arkitekturen som värdeskapande i sin verksamhet. Ett tidsbeständigt, ekonomiskt hållbart och tekniskt genomförbart mervärde.

Projektförfrågningar: projekt@arkitektbruket.se


FILOSOFI

Arkitektbrukets filosofi är enkel: Våra arkitekter gestaltar ett projekts förutsättningar på bästa sätt till bra och hållbar arkitektur.

Projektens förutsättningar varierar; budget, tidplan, plats med mer. Vi lyssnar till beställarens önskemål och tittar på platsens förutsättningar. Genom att tidigt formulera ett starkt och hållbart koncept kan vi senare effektivisera projekteringen.

Väl avvägd och bra arkitektur är ett kraftfullt verktyg som adderar mervärden. En väl utformad bostad, skola, arbetsplats eller annan vistelsemiljö får oss att må bra. Arkitekturen påverkar oss.


PROCESS

Processen är viktig för att nå det resultat kunden efterfrågar, med alla dess avvägningar på vägen dit. Genom analys och kartläggning av varje plats och kundbehov växer en sammanvägd fråga fram som behöver ett unikt svar – ett projekt.

Vi hjälper er med projekteringens samtliga moment och agerar som en projektledande aktör för att stötta er roll som beställare genom både projekterings- samt byggprocessen.

Projekteringen är starkt beroende av svenska lagar, förordningar och bestämmelser som kräver hög specialistkompetens att implementera. Arkitektbruket levererar alltid handlingar som lever upp till branschpraxis och aktualiserar löpande senaste styrdokument.


SAMARBETSPARTNER

HEMBLA

SBB – Samhällsbyggnadsbolaget

VEIDEKKE

LANDIA

TITAN BYGG

SYRISK ORTODOXA KYRKAN

TB GRUPPEN

SERAFIM FASTIGHETER

ALM EQUITY

STOCKHOLM STADSMISSION

SMÅA

FLEXBO RESURS & INDIVIDSTÖD

RESTATE

A200 FASTIGHETSUTVECKLING

CELON ENTREPRENAD

STUDIEFRÄMJANDET