FoU

Forskning o Utveckling

Arkitektbruket vill vara en aktiv del av samhället och i egenskap av att vara ett framstående och välrenommerat arkitektkontor önskar vi bidra till en positiv samhällsutveckling som är både inkluderande och hållbar. Vi tror starkt att arkitekturen är ett bärande element för att skapa värden i vårt samhälle och tror att vår egna kompetens tillsammans med andra kunskapskällor kan bidra till detta.

Sedan starten har Arkitektbruket avsatt öronmärkta medel från vår omsättning som gått till Forskning och Utbildning inom vår organisation och i våra externa relationer. Våra FoU projekt har alla en tydlig profil inom hållbar arkitektur. Projekten varierar från internutbildning av personal, deltagande på seminarium till projekt för att bidra till biodiversitet. Vi försöker även att i samtliga våra projekt implementera hållbarhet som en självklarhet.

Pågående Projekt

Följ oss på våra sociala kanaler (Instagram/Facebook/Linkedin) för mer information gällande våra aktuella projekt!

Ni kan även kika in på våra projektflikar på hemsidan.

Samarbete

Är du, ditt lärosäte eller företag/organisation intresserade av att initiera ett FoU projekt tillsammans med oss?

Kontakta oss gärna:

projekt@arkitektbruket.se